V 1. razredu učenci še ne berejo predpisanih knjig. S starši lahko prebirajo berilo. Jih pa obišče razredna maskota. Vsakega učenca enkrat na leto. Takrat se za en konec tedna, skupaj poigrata, kaj lepega doživita, starši pa nato na kratko opišejo, kako je maskota popestrila družini teh nekaj dni, oziroma so oni popestrili maskoti siceršnje bivanje v šoli.

 

 

V drugem razredu učenci enkrat v letu domov odnesejo BRALNI NAHRBTNIK. V njem je nekaj knjig ter revij za otroke in starše. Bralni nahrbtnik ima učenec doma en konec tedna in takrat bolj natančno prebere slikanico, ki je v njem. Nato pa nekaj o tej knjigi napiše in ilustrira. 

 

Bralna značka 3.r

 

 

 

 

 

BRALNA ZNAČKA in domače branje

 

 

 

 

 

 

 

BRALNA ZNAČKA in domače branje5