Kratka zgodovina šole v Ribnem

Otroci iz vasi naše krajevne skupnosti so se priključili blejskemu šolskemu okolišu, ko se je tam l. 1842 ustanovila šola v vasi Grad na Bledu. Vendar je bil obisk slab, saj so imeli nekateri učenci več kot uro hoda do tam, pozimi pa zaradi snega in mraza sploh niso prihajali. Te šolske razmere so trajale, dokler niso v Ribnem odprli lastne ljudske šole. Kronika omenja Blaža Janša, ki je 27. aprila 1886 pri okrajnem šolskem svetu v Radovljici prosil, da bi v Ribnem ustanovili šolo.

Šolsko poslopje so začeli graditi 6. avgusta 1886. Večino del so opravili vaščani s prostovoljnim delom. Zgradba je bila dokončana 28. decembra 1887. Bila je pritlična z eno učilnico in stanovanjem za učitelja. Otvoritev je bila 1. januarja 1888 in takoj so pričeli z rednim poukom.
Prvi učitelj na naši šoli je bil Franc Rus, rojen na Rečici. Kmalu so si krajani začeli prizadevati za razširitev v dvorazrednico. Drugi razred je bil odprt 1. februarja 1898. Dne 24. junija 1936 so z odlokom kraljevske banske uprave v Ljubljani dovolili še tretji oddelek osnovne šole.

29. maja 1938 je šola praznovala 50-letnico svojega obstoja. V času druge svetovne vojne je pouk na šoli potekal v nemškem jeziku. L. 1941 jo je obiskovalo kar 115 otrok. Dne 27. maja 1944
je bila ob akciji Prešernove brigade uničena orožniška postojanka v župnišču. Partizani so pričakovali, da se bo v šoli naselila nova posadka orožnikov, zato so še isti večer šolsko poslopje zažgali. Do leta 1945 je pouk zato potekal v “Miklavževi hiši”, nato v OŠ Bled, pa spet v zasilnih prostorih v Ribnem.

Šola je imela takrat že 4 oddelke s skupaj 107 učenci. 3. septembra 1946 so začeli šolo obnavljati, pri čemer so sodelovali krajani vseh štirih vasi z udarniškim delom. Pouk se je v obnovljeni šoli ponovno začel 21. januarja 1948. Obiskovalo ga je 83 učencev. Okoli 20 let kasneje so bile narejene sodobne sanitarije, urejena vodovodna napeljava. Še 20 let kasneje pa je šola dočakala igrišče in centralno kurjavo.

Jubilejno 100. obletnico je šola praznovala v šolskem letu 1987/88. Šolo je obiskovalo 67 učencev. 12. aprila 1998 je Slovenijo, predvsem Posočje, prizadel močan potres, v katerem je bilo staro poslopje ribenske šole tako poškodovano, da so jo morali začasno zapreti. Naši štirje razredi so tako v šolskih letih 1999/2000 in 2000/2001 gostovali na matični šoli na Bledu.

Čeprav je bila šola v vsej svoji zgodovini izpostavljena številnim nevarnostim zaradi menjave oblastnikov, treh vojn, potresov itd., se je prav v tem trenutku pojavila največja nevarnost za obstoj šole v celi zgodovini. Pomanjkanje sredstev na občinski ravni je botrovalo idejam o trajni ukinitvi naše šole in o vključitvi naših učencev v matično šolo na Bledu. Ob podpori praktično vseh krajanov so bila potrebna cela tri leta po potresu, preden smo uspeli prepričati odgovorne, da naša skupnost potrebuje šolo tudi v novem tisočletju.

V začetku leta 2001 je občinski svet Občine Bled sprejel sklepe, ki so prinesli tudi začetek popotresne sanacije stavbe in prve faze adaptacije, ki bo omogočila nadaljevanje pouka v prvih štirih razredih sedanje osemletke in v prvih petih razredih bodoče devetletke.

Podoba šole po adaptaciji:

Notranja funkcionalna razporeditev prostorov je precej drugačna kot v preteklosti. Najlepša pridobitev sta dve mansardni učilnici v drugem nadstropju, ki sta nastali z dvigom obstoječega ostrešja. Skozi velika okna je iz učilnice na severozahodni strani (3. razred) v lepem vremenu čudovit razgled na Dobro goro nad vasjo Selo in na Julijske Alpe s Triglavom v ozadju. Učilnica na jugovzhodni strani (4. razred) nudi “ptičji” razgled na župnijsko cerkev v Ribnem in na Kamniško Savinjske Alpe s Storžičem v smeri proti Kranju. Iz knjižnice na severovzhodni strani pa se ponuja enkraten razgled na Karavanke s centralno podobo Stola. Iz učilnic za 1. in 2. razred, ki se nahajata v 1. nadstropju, je podoben razgled kot iz enako ležečih učilnic v zgornjem nadstropju. V 1. nadstropju so še zbornica in sanitarije. V pritličju je majhen zasilni vadbeni prostor, ki je bil preurejen iz prej največje učilnice (~45m2), kuhinja z jedilnico, kurilnica in garderobe ob severovzhodnem vhodu.

Na novo postavljeno stopnišče, prostori v vogalnih prizidkih, predvsem pa nekoliko spuščeni viseči stropi, čudovita barvitost učilnic in nova oprema že na prvi pogled delujejo prijetno in toplo ter dajejo boljšo funkcionalnost kot v preteklosti. Zaradi tega se učitelji in učenci v novih prostorih prijetno počutimo in dobro delamo in to dokazujejo naši učenci tudi z rezultati, ki jih dosegajo.

Na šoli so kot upravitelji, učitelji ali vodje krajevnega šolskega odbora skozi leta delov ali:

  • Franc Rus                 ·         Simon Rožič “Ankršt”            ·         Milan Vrezec
  • Janko Vrezec          ·         Matevž Cengele                        ·         Albert Bergant
  • Rudolf Jedretič     ·         Herta Primus                             ·         Sonja Bergant
  • Jakobina Žitek       ·         Jožef Polak                               ·         Jera Glätzer
  • Heda Demel              ·         Ljudmila Burja                          ·         Julijana Grilc
  • Franc Hafner           ·         Terezija Bertoncelj                ·         Angela Ščurek
  • Julijana Arh             ·         Amalija Šlibar                         ·         Milka Kalan
  • Metka Leban             ·         Ilonka Ršumovič                     ·         Martina Bevc-Špik
  • Fanika Bohinc            ·         Albin Završnik                       ·         Janja Cesar
  • Bernardka Bernard  ·         Meta Sebanc                     ·         Valentina Žemva