Mednarodni projekti  Šolski projekti Državni projekti   
Unesco Zbiranje odpadnega papirja Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju
Fit4kid Razvijanje bralne pismenosti Kulturna šola
Shema šolskega sadja

in zelenjave

Medgeneracijsko povezovanje Tradicionalni slovenski zajtrk
Noč s knjigo Šolski ekovrt Čisti zobje
Tek podnebne solidarnosti    

Pokloni zvezek

Mreža gozdnih vrtcev in šol   Peš bus