Našo šolo obiskujejo otroci iz krajevne skupnosti Ribno. Zaradi tega vas vabimo, da si na tej strani najprej preberete nekaj o naših vaseh, zgodovini šole ter današnjem stanju šole.

Krajevna skupnost Ribno obsega štiri vasi: Ribno, Bodešče, Koritno in Selo.  Omenjajo se že l. 1245, nastale pa so že prej.

Ribno

Središče krajevne skupnosti je prijazna in slikovita vas Ribno, ki leži med Savo Bohinjko in Bledom. Na južni strani jo obdajajo širni gozdovi Jelovice, čudovit pa je tudi pogled na Julijske Alpe in Karavanke. Tukaj se je škof Egno l. 1245, ko se vas prvič omenja, sestal k pogajanjem z vitezoma, ki sta si prisvojila blejski grad. Po urbarju iz l. 1253 je bilo Ribno gospodarsko celo najpomembnejša vas v tem predelu. Včasih se je imenovala “Reiven”. Svoje današnje ime je dobila po ribah, ki jih je bilo včasih mnogo v lepih tolmunih v Savi Bohinjki. V poletnih dneh lahko tudi danes tu opazimo veliko navdušenih športnih ribičev.

Poleg šole je kulturno središče vasi tudi zadružni dom, ki so ga po vojni zgradili vaščani z udarniškim delom. Stavba danes že precej propada in je potrebna temeljite obnove. V njem je dvorana z gledališkim odrom, trgovina, sedež pa ima tam tudi  Krajevna skupnost. V zadružnem domu deluje tudi Kulturno društvo Rudi Jedretič Ribno, ki je znano predvsem po folklornih skupinah. V vasi stoji še gasilski dom, v katerem imata svoj sedež Prostovoljno gasilsko društvo Ribno in  Lovska družina Jelovica. Blizu šole stoji cerkev sv. Jakoba, ki jo obkroža pokopališče. Župnija Ribno obsega iste štiri vasi kot tudi krajevna skupnost.

V Ribnem je danes razvit tudi turizem Veliko ljudi oddaja sobe turistom, imamo dve gostilni, ob vznožju Ribenske gore na pečini nad Savo Bohinjko pa stoji Hotel Ribno, poleg katerega je pet tenis igrišč in igrišče za odbojko na mivki. V poletnem času je obiskan bajer pri Debeli peči pod hotelom, ob katerem so lepi prostori za piknik. Sam bajer pa je na žalost precej zanemarjen. Pod Ribensko goro je tudi lep prireditven prostor, vadbeno tekmovalni prostor za casting in igrišče za mali nogomet. Priljubljena izletniška točka je lovska koča na Taležu. Koča leži na obronku planote Jelovice, izpred nje pa je čudovit razgled na celotno krajevno skupnost in na večino Blejsko-radovljiške kotline.