Skrb za varnost v prometu ni več samo stvar posameznika ali šole, ampak je obveza celotne družbe, tako z vidika same varnosti pri vključevanju v promet v vsakdanjem življenju kot tudi z vidika družbene samozaščite. Šola je ob teh prizadevanjih eden od pobudnikov, za večji uspeh pa je potrebno sodelovanje tudi zunanjih dejavnikov pri:

  • oceni prometne varnosti,
  • izdelavi prometno varnostnega načrta,
  • izvajanju prometno varnostnega načrta šole.

Osnovna šola ima izdelan načrt šolske poti za učence, ki:

  • prihajajo v šolo peš,
  • se vozijo v šolo s kolesom.

Načrt šolskih poti OŠ Bled, POŠ Ribno in POŠ Bohinjska Bela – oktober 2019