Šolsko leto 2023/24 se prične v petek, 1. 9. 2023.

Zadnji dan pouka za učence na POŠ Ribno je ponedeljek, 24. junij 2024. Vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku osnovna šola izvaja v dveh ocenjevalnih obdobjih. V spodnji razpredelnici si lahko ogledate razpored ocenjevalnih konferenc.

OCENJEVALNA OBDOBJA
TRAJANJE
OCENJEVALNA KONFERENCA
1. oc. obdobje 1. 9. 2023 – 31. 1. 2024  25. 1. 2024 RS
2. oc. obdobje 1. 2. 2024 – 24. 6. 2024  19. 6. 2024 RS