Učiteljica predmet  
Anja Gluhar razredničarka 1. E  
Anja Gluhar razredničarka 2. E  
Alenka Čeh razredničarka 3. E  
Dora Serianz razredničarka 4. E  
Urša Dolar razredničarka 5. E  
Ines Završnik učiteljica v OPB (1., 2. in 3. razred)  
Blanka Valant učiteljica v OPB (4. in 5. razred)  
Alenka Branc Demšar  TJA 1., 2., 3., 4., 5. E  
Irena Švagelj Fajan NIP nemščina 4., 5. E  
Renata Štern

Mateja Korošec

gospodinjstvo  5. E