Na šoli delo šolske svetovalne službe izvajajo: ·

Lucija Černivec, univ. dipl. psih., lucija.cernivec@os-bled.si, telefon 04/ 57 80 627, 070 900 379

Vesna Kordež, univ. dipl. soc. ped., vesna.kordez@os-bled.si, telefon 04/ 57 80 628, 041 368 937

V manjšem deležu Špela Starič, univ. dipl. ped., spela.staric@os-bled.si

V okviru šolske svetovalne službe deluje tudi aktiv učiteljic za dodatno strokovno pomoč in individualno in skupinsko pomoč učencem:

Jana Černe, univ. dipl. spec. in rehab ped., jana.cerne@os-bled.si

Anja Cesar, univ. dipl. spec. in rehab ped., anja.cesar@os-bled.si

Špela Starič, univ. dipl. ped., spela.staric@os-bled.si

Tina Koselj, univ. dipl. soc. ped., tina.koselj@os-bled.si