Zapisnik skupnega roditeljskega sestanka  Zapisnik-september 2019